من سعید هستم متولد 1/7 /1368 در تهران زندگی میکنم...

پدرم عینکسازه و منم پیشش یاد میگیرم.

عشق کامپیوترم . کارای کامپیوتری فامیل رو هم انجام میدم. بهم میگن سعید سیستم...

خیلی وبگردی میکنم......