با سلام به دوستان گرامی

ببخشید من میخواستم پلاگین های ایلوسترایتور مربوط به شرکت astuteرا کرک کنم....
چندین پلاگین اکتیو شدند و ....

اما 4 پلاگین اکتیو نشدند

لطفاً تصاویر را ببینید تا...