سلام من فرید هستم 20 سالمه و دانشجوی صنایع ، عشقم کامپیوتره و بازی های کامپیوتری! ساکن تهرانم و مخلص همتون:o