خوب ممنون از دوست عزیزم.. قبلاً این کارو کرده بودم نمیشد!! اما الان جواب داد!!.. مرسی..

آها راستی من صدفم It می خونم البته می خوندم:d چون ترم آخرم دیگه اگه خدا بخواد!