سلام.و شب همگی خوش
من نگارم.18سالمه.دانشجوی روان شناسی بالینی.خوشحالم که تو این انجمن هستم
امیدوارم بتونم مفید باشم
از داداش سینا هم ممنون که اینجارو بهم معرفی کردن...