ببینید دوستان این مشکل سابقه داشته. هم به هاردتان بستگی داره که مارک خوبی باشه یا نه. اگر مارک درستی (مثل adata) نباشه این مشکل ممکنه پیش بیاد و احتمالا باید فرمتش کنید . دوم نکته ی خیلی مهمتر اینکه...