سلام من پريا هستم،متولد سال 72 آبادان
عاشق نقاشي ام،ميرم 1 دبيرستان
تو درسم 20 ام هميشه،امسال تيز هوشان پذيرفته شدم،مدرك Icdl دارم (رايانه كار درجه 1 و 2 و برنامه نويسيvb)،از شطرنج خيلي خوشم مياد...