من هم مجید هستم
1- 21 ساله هستم متولد وساکن اصفهان
2- تعریف از خود نباشه : در کل آدم باهوشی هستم ولی متاسفانه تنبل
3- در دوران مدرسه همیشه دانش آموز ممتازی بودم هر چند اهل درس خواندن نبودم
4-...