سلام به دوستان.

من امین هستم ولی این اسم تو شناسناممه که خودمم زیاد باهاش حال نمیکنم ولی در کل همه سعید صدام میکنن

من 22 سالمه و دانشجوی رشته کارشناسی مهندسی عمران هستم و ساکن شیراز .

...