بسم اللـه الرّحمن الرّحیم

با سلام
تا بحال حال بیوگرافی نوشتن نداشتم ، حالا هم دیدم بیکارم گفتم بد نیست چیزی بنویسم.
من محمّد فضلی خانی هستم از اصفهان ، حدود خیابان مسجد سیّد (طرفا چهارباغ) می...