سلام
ایمان هستم 24 ساله ساکن امیدیه
فوق دیپلم مکانیک خودرو
فعلا بی کار
بیشتر وقتم با کامپیوتر و موبایل پر میشه