6670 برای نصب باید از این جا رد شم ولی نمی دونم باید چی رو وارد کنم.اگه لاینس میخواد شما کرکش رو دارید بفرستید منون میشم