آتاری اعلام کرد عنوان Asterix at the Olympic برای
تابستان امسال مختص کنسول X360 عرضه خواهد شد این بازی دارای المان های بسیار بالای انیمیشن خواهد بود پیش از این این بازی برای PS2, Wii, PC and DS عرضه شده بود در ادامه آتاری اشاره کرد روند بازی مربوط به رقابت دو کارکتر اصلی یعنی Asterix و Obelix در زور آزمایی جسمی و قدرتی میباشد.