عنوانی که قرار بود برای Xbox 360, PS3, PS2, PC, Wii و DS عرضه شود به یکباره تغییر مسیر داد و marvel در پست خبری خود اعلام کرد عنوان Red Hulk فقط برای X360 عرضه خواهد شد!