وقتی می خواهم بازی رو اجرا کنم این ارور رو می ده Crysis2(TM)has stopped worked

لطفا راهنماییم کنید

بازی رو کرک کردم دایرکت ایکس رو هم نصب کردم اما وقتی می خواهم پچ رو نصب کنم این ارور رو میده.
crysis 2 could not be locatsed on your system.Re-install crysis 2 and then run this patch again