سلام

لطفا برنامه حسابداری استاندارد برای فروشگاها که رایگان باشه
مثل این http:\\do2ta.com\5 بزارید.ممنون میشم