با سلام
نرم افزار آموزش بستن گره های مختلف با عنوان زیر:
Animated Knots by Grog