با کرک این نسخه توی لب تاب مشکل دارم کسی هست که کمک کنه ؟؟؟
مراحلی که توی نصب گفته میرم ولی هر بار که نرم افزار رو اجرا میکنم بازم مشکل کرک میگیره .
از همین سایت دانلودش کردم