سلام،

من سایتی با ورد پرس طراحی کردم و می خواهم با:

یک برنامه تمام پستهای موجود در کانال تلگرامی که بنام
آن سایت ایجاد کر ده ام را بتوانم از موبایلم دانلود کنم و بعد
در آن سایت قرار دهم:

آیا چنان برنامه ای وجود دارد؟ لطفا راهنمائی ام بفرمائید.


متشکرم