سلام . کسی ترینر بازی :[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

شرکت سازنده:[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

نسخه 1.0.3.144 یا 1.0.0.17 را دارد؟