بالاخره نرم افزار تقویم فارسی فوق العاده PGH Calendar کرک شد.
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

نرم افزار به همراه کرک را از لینک زیر دریافت نمایید. رمز فایل هم pgh است.
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

کرک نرم افزار به تنهایی را از لینک زیر دریافت نمایید. رمز فایل هم pgh است.
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]