سلام
درخواست نرم افزار InfoVista XeusPro ورژن 5.3 یا 5.2
این نرم افزار برای بهینه سازی شبکه های موبایل استفاده می شود.
فایل نصبی آن را دارم اما چون کرک نشده است کار نمی کند و در صورت نیاز می توانم آن را برایتان بفرستم
با تشکر