سلام
کسی میدونه چرا صفحه نرم افزار کتیا از رنگ آبی به رنگ بنفش تغییر می کنه؟