سلام دوستان تو خیلی سایت ها گشتم یا ***** بودند یا امکان دانلود نبود برای همین درخواست نرم افزار Android Studio 2.1.2 داشتم !

نسخه 2.1.2

بدون SDK