سلام. درخواست کرک یا Trial Reset برای Kaspersky Password Manager 8 رو داشتم.