با سلام
این نرم افزار برای جابجایی بین پنجره های باز در ویندوز به صورت اتوماتیک هست که نتوانستم سریال یا کرک آن را پیدا کنم
لطفا اگر کسی دارد اعلام فرماید
با تشکر