ضدبافزار پادویش دارای یکی از قویترین مکانیزم های "محافظت از خود" می باشد ولیکن این مکانیزم به اندازه کافی قوی نبوده و تا حدودی برگرفته از مکانیزم کسپرسکی می باشد و به علت عدم مهندسی دقیق و بازنویسی مکانیزم ها یا عدم درک صحیح از روند فعالیت ها در محصول رقیب روسی دارای کاستی های بسیاری است ؛ با سوء استفاده از این آسیب پذیری که در بخش درایور مربوط به " محافظت از خود " ضدبدافزارمی باشد، می توان میتوان کل هسته را از حافظه بیرون کشید یا فعالیت آن را مختل نمود و سپس با خیال آسوده به اجرای بدافزار مورد نظر اقدام کرد ؛ توضیح آسیب پذیری و نحوه بهره برداری از آن به زودی در دارک وب منتشر خواهد شد


[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ][فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]