سلام فکر کنم 1 سال گذشته از ریختن نرم افزارموالان میگه لایسنست تموم شده،چیکار کنم؟؟