با سلام لطفا فیلم آموزشی
WordPress: Workflows
لینک : [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
را از سایت لیندا در پی سی دانلود قرار دهید. با تشکر.