Ba salam va puzesh az inke ba horufe latin minevisam.
NarmAfzar b esme JetBrains IntelliJ IDEAS bara Mac OS Download kardam , motaasefane natavanestam az tarighe Terminal va Command Root activesh konam. Agar kasi betune komakam kone mamnun misham.
Ba tashakor faravan,