لطفا add-in نرم افزار excel به نام big picture رو قرار بدید شدیدا بهش نیاز دارم کارم گیر کرده
پیشاپیش سپاسگزارم