کسی اموزش نصب مولد فلو رو بلده قسمت اینسایدش نصب نمیشه