من از maya 2014 استفاده میکنم.یه مشکلی دارم:
1-نمیتونم vertex رو انتخاب کنم یعنی وقتی یکیشونو انتخاب میکنم کل شی انتخاب میشه!!!چطور درستش کنم؟
2-از همه ی vertex ها یه خط عمود کشیده شده...اینو چطور درست کنم؟