سلام دوستان کسی میدونه خازن در کیبورد به چه صورت عمل میکنه؟دیوونه شدم اینقدر سرچ کردم و چیزی دستگیرم نشد