اگر امکان داره نرم افزار FEFLOW را که برای مدلسازی المان محدود آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار میگیره برای داتلود در سایت قرار دهید. با تشکر از سایت خوبتون.([فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ])