لطفا مجموعه نرم افزار the decision tools suite از شرکت palisade رو برای دانلود قرار بدید
با تشکر