با سلام
به منظور ارتقاء سطح فنی در زمینه ERP نیازمند به نرم افزار تخصصی SAP business one هستم. متشکر میشوند اگر دوستی نحوه دانلود و کار با این نرم افزار در اختیار من بگذارد.
متشکرم.