سلام
کسی میدونه ایراد در چیست؟
فایل a190_calc بصورت ناقص اجرا میشه و در انتها ویندوز ، آنرا متوقف می کنه