لطفا هر کسی از اینترنت adsl فن آوا استفاده می کنه نظرشو بگه.