اگر ممکنه این سه تا دوره رو از سایت udemy در سایت قرار بدید


The Modern Python 3 Bootcamp

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]


Learn Practical Python 3 for Beginners (2018)

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]The Complete Python Course | Learn Python by Doing

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]