سلام

لطفا اموزش های بیشتر درمورد عکساسی وبصورت تخصصی در سایت قرار دهید.

اموزشهای که ذکر شده تقریبا در هیچ سایتی پیدا نمیشه .باعث خوشحالی است که سایت پی سی دانلود بعنوان مرجع دانلود فارسی برای اولین بار بین سایت های فارسی این موارد را برا دانلود قرار دهد.

Fashion and Editorial Portrait Photography

Creative LIVE Imaginative Fashion Photography with Miss Aniela

Miss-Aniela the fashion shoot experience
Fashion Flair for Photographers

creativelive Beauty and Fashion Photography

CreativeLive - Lara Jade - Fashion Photography 101

CreativeLive Yoanna House Modeling 101

CreativeLive Matthew Jordan Smith Working With Models

Fashion Photography Exposed 2012

KelbyOne - Coaching the Model and Making it Work

RGGEDU - The Complete Guide To Black & White Photography with Peter Coulson

The Art Of Creativity In Fashion Photography & Retouching With Amanda Diaz

The Complete Guide To Fashion And Beauty Photography With High-End Retouching

Go Pro: Studio Beauty Video Training

BREED Beauty Photography EXPOSED

CreativeLive Mens Portrait Photography with Jeff Rojas

CreativeLIVE A Shoot with Sue Bryce Inside The Gl-am0ur Studio

creativeLIVE .Pose.It. Light.It .Love.It

CreativeLive Bambi Cantrell Building a Profitable Portrait Studio

IN-CAMERA Shooting

Photography 101

creativeLIVE - Lou Freeman - Commercial and Iconic Headshots

Lifestyle Photography With Dixie Dixon

The Complete Guide To Product Photography & Retouching

Photigy Catalog Product Photography

Jewelry Photography advanced 1-2

Beer Photography & Retouching with Rob Grimm

How To Light And Composite Product Photography

photigy Magic behind advertising photography

Fine Art Compositing with Brooke Shaden

creative Live Posing Masterclass With Bambi Cantrell

CreativeLIVE SkillSet Best of Lighting

CreativeLIVE Lighting Toolkit

creative Live Posing and Lighting with Bambi Cantrell

Advanced Fashion Photography Lighting

strobist Lighting in Layers David Hobby

The Natural Light Portraiture And Retouching Guide

Illumination by Damien Lovegrove

Bob Davis Photography Lighting Techniques

Colored Gel Portraits & Retouching with Jake Hicks

Lighting 101 Workshopبا تشکر وسپاس