فایل word باز نمیشه

این پیام میادچکار کنم؟

ممنون از راهنمایی