سلام
اگر ممکنه این نرم افزار را که برای طراحی و تصحیح پاسخبرگ‌های تستی (کنکور) است را در سایت قرار بدید.
و یا حداقل سریال نامبر یا کرکش را قرار بدید.