ضمن عرض سلام و درود حضور مدیران محترم سایت
از اینکه کحتوا دوره آموزش CEHv9 را در سابت قرار داده اید سپاسگزارم ولی رمز دو فایل CEHv9 Lab Setup Guide.pdf و CEHv9 Instructor Guide.pdf در بخش courseware وجود ندارد. لطفا رمز فایلها را قرار دهید. باسپاس