با سلام. نرم افزار
goolge earth images downloader 6.02 قابلیت دانلود تصاویر ماهواره ای در تاریخ های مختلف را دارد و در بسیاری از موضوعات تحقیقاتی می تواند یاریگر پژوهشگران باشد. اگر امکان دارد کرک این نرم افزار را نیز قرار دهید. با تشکر