سلام،

برای ارسال ایمیل در یک سایت بر روی آدرس ایمیل آن در صفحه سایت
کلیک کردم و وارد صفحه: mail>add your account > add other account
شدم و تمامی مراحل را انجام دادم و ...

و حالا وقتی لپ تاپ را shut down می کنم و مجددا می خواهم آنرا
روشن کنم ، نام و آدرس ایمیل من در صفحه نمایش داده می شود و
از من پسورد می خواهد و من با وارد کردن پسورد می توانم لپ تا پ ام
را روشن و از آن استفاده کنم:

چگونه می توانم آنرا حذف کنم و به حالت قبلی برگردم که نام و ادرس ایمیل
من نمایش داده نشود و نیازی هم به پسورد نباشد و همگان بتوانند لپ تاپ
را روشن کنند و استفاده کنند؟

خیلی متشکرم