با سلام لطفا ویدیوی آموزشی build an app with aspnet core را از سایت udemy به آدرس زیر را به مجموعه خود اضافه کنید.

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]