لطفا آموزش Learn After Effects Expressions Course 1.0 از سایت ukramedia.com قرار بدید.


لینک: [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

در ضمن تورنتی از این مورد موجود نیست. امیدوار بودم که بتونید از منبع دیگه ای تهیه کنید.