لطفا فیلم آموزشی Learn How To Code: Google's Go (golang) Programming Language را در سایت خود قرار دهید. نسخه جدید این آموزش جدیدا در سایت Udemy قرار داده شده است.
لینک آموزش : [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]