آتش سوزی در مراتع حاشیه جنگلهای استان گلستان که از صبح امروز آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
به گزارش مهر از محل آتش سوزی، وقوع این حادثه در ساعات ابتدایی صبح توسط عکاس خبرگزاری مهر در گلستان به اطلاع مسئولان امدادی و آتش نشانی رسیده است اما تنها هفت نفر از نیروهای منابع طبیعی با دست خالی در حال فرونشاندن آتش هستند.

به نقل از منابع محلی، آتش زمانی آغاز شد که چوپان یک گله قصد داشت در صبحگاه برای خود چای آماده کند.

هم اکنون بیش از پنج کیلومتر از مراتع دچار آتش سوزی شده اند و با وزش باد، آتش به سمت جنگل در راه است.
محل آتش سوزی حدود هفت کیلومتری جنگل گلستان در روبروی آبشار " لوه" گزارش شده است.